Συνεταιρισμός Γονέων Χαλανδρίου

Αριστοτέλους 42, Χαλάνδρι , Τηλ. 215 55 11057

sinetairistiko

Menu

Τι είναι κοινωνική οικονομία με βάση το νόμο

  • Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
    (0 ψήφοι)
  • Διαβάστηκε 3384 φορές

Από το Νόμο 4019/2011  - άρθρο 1 ορισμοί  - διαβάζουμε:

«Κοινωνική οικονομία» είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων , οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός τους σκοπός  είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων

«Συλλογικός Σκοπός» είναι η προώθηση των δράσεων της συλλογικότητας και η προστασία των συλλογικών αγαθών μέσω αναπτυξιακών, οικονομικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. Ως τέτοιες δράσεις νοούνται ιδίως οι πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι οικολογικές δραστηριότητες, η αξιοποίηση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

Με βάση το Νόμο 221 / 2012  και τα όσα περιγράφονται στο  παράρτημα Ι  - Πρότυπο καταστατικό   -  διαβάζουμε

Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα, 

β) την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,

γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και τη διεύρυνση των εργασιών του, 

δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού − προνoιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Οι δύο νόμοι που αναφέρθηκαν αποτελούν τον οδηγό με τον οποίο δημιουργούνται στην Ελλάδα οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας με την μορφή Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ). 

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες : ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης, ΚΟΙΝΣΕΠ Φροντίδας και ΚΟΙΝΣΕΠ παραγωγικού σκοπού.

Επιπλέον: 

- Έχουν την εμπορική ιδιότητα μπορούν δηλαδή να προσλαμβάνουν, να νοικιάζουν και να πουλούν υπηρεσίες και προϊόντα. (νόμος 4019 / 2011 άρθρο 2)

- Δεν μπορούν να μοιράζουν κέρδη στα μέλη τους. Είναι υποχρεωμένοι να μοιράζουν τα κέρδη τους σε ποσοστό 35% στους εργαζόμενούς τους . Το 5% κρατείται ως αποθεματικό και το υπόλοιπο επανεπενδύεται σε δράσεις. (νόμος 4019 / 2011 άρθρο 7).

- Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου ανεξάρτητα από το πόσα συνεταιριστικά μερίδια μπορεί να έχει. (νόμος 3019 / 2011 άρθρο 2)

- Οι συνεταιρισμοί μπορούν να συμβάλλονται μεταξύ τους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επίσης μπορούν να υπογράφουν προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ για την ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται με τους σκοπούς τους (νόνος 4019 / 2011 άρθρο 12)

 Να σημειωθεί τέλος ότι όλοι οι ΚΟΙ.Σ.ΠΕ – Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης – εντάχθηκαν  στο καθεστώς  του νόμου 4019 / 2011 και θεωρούνται κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

επιστροφή στην κορυφή
Orange Blue Green