Συνεταιρισμός Γονέων Χαλανδρίου

Αριστοτέλους 42, Χαλάνδρι , Τηλ. 215 55 11057

sinetairistiko

Menu

Νέος νόμος για την κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία στη Γαλλία

ess imageΤο γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη Δευτέρα 24.7.2014 στην τελική ψηφοφορία των μελών του το νομοσχέδιο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (Ecomomie Social et Solidaire, ESS), το οποίο έχει στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη του τομέα αυτού καθώς επίσης και την ανάληψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τους εργαζόμενούς τους.

Ολόκληρη η αριστερά τάχθηκε υπέρ του σ/ν επί του οποίου η δεξιά απείχε της ψηφοφορίας.

Ο κύριος στόχος της γαλλικής κυβέρνησης είναι να ενθαρρυνθεί μια αλλαγή κλίμακας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και συνεπώς να προωθηθεί μια πιο ισχυρή ανάπτυξη, πλούσια σε θέσεις εργασίας, πιο αειφόρος και πιο κοινωνικά δίκαιη.

Το νομοσχέδιο εισηγήθηκε αρχικά ο Benoît Hamon, νυν Υπουργός Παιδείας, και υποστηρίχθηκε στη συνέχεια από την Valérie Fourneyron, η οποία εγκατέλειψε την κυβέρνηση για λόγους υγείας, και την Carole Delga, Γ. Γραμματέα Εμπορίου, Χειροτεχνίας, Κατανάλωσης και Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας,

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Οι κυριότεροι άξονες του σ/ν είναι:

 • Επιβεβαίωση των κριτηρίων σύστασης των δομών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και θεσμοθέτηση του όρου της «κοινωνικής χρησιμότητας».

Για να καταγραφούν στον τομέα της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι α) έχουν θέσει στόχους με κοινωνική χρησιμότητα, β) διέπονται εκ του καταστατικού τους από δημοκρατική ή συμμετοχική διακυβέρνηση και γ) έχουν περιορισμένο κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Περίπου 200.000 ενώσεις, και συνεταιρισμοί , που αντιπροσωπεύουν έως 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και περίπου το 10% της απασχόλησης στη Γαλλία (στοιχεία του υπουργείου), αντιστοιχούν στον ορισμό αυτό και αναγνωρίζεται ότι ανήκουν στην κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία εκ του καταστατικού τους.

Οι επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί που θα ενταχθούν με τα παραπάνω κριτήρια θα έχουν ευκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίως μέσω της δημόσιας Τράπεζας Επενδύσεων (BPI), η οποία θα πρέπει να διαθέσει για το σκοπό αυτό γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ.

 • Δημιουργία ενός γαλλικού Επιμελητηρίου κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, που θα διασφαλίζει την προώθηση και ανάπτυξη του τομέα.

Εγκαθίδρυση τοπικών/περιφερειακών κέντρων (πόλων) συνεργατικής οικονομίας, που θα συνδυάζουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, κλασσικές εμπορικές επιχειρήσεις του ιδ. τομέα, αλλά και τοπική αυτοδιοίκηση, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή ακόμα και άλλους φορείς εκπαίδευσης. Όλες οι παραπάνω δομές θα επιμερίζουν τα μέσα στους στην υπηρεσία του κοινωνικού οφέλους, της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και της δημιουργίας σταθερών τοπικών θέσεων εργασίας.

 • Πιο ακριβής ορισμός των κριτηρίων για τις δημόσιες επιχορηγήσεις, για να αποφευχθεί ότι αυτές αντίκεινται (νομικά) στο καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων.

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Μετά τηPUZZLE-5-BD 0 μερική απόρριψη από το Συνταγματικό Συμβούλιο του νομοσχεδίου με την ονομασία "Florange" για την εξαγορά των κερδοφόρων βιομηχανικών επιχειρήσεων, έχουν ενσωματωθεί δύο άρθρα στο κείμενο που αποτρέπουν την επαναεισαγωγή μέτρων σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του Εμπορικού Δικαστηρίου, που απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

 • Υποχρέωση αναζήτησης ενός αγοραστή στην περίπτωση του κλεισίματος μιας επιχείρησης. Η συμμόρφωση με τη διάταξη αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση σχεδίου προστασίας των θέσεων εργασίας από το κράτος.
 • Δυνατότητα για το κράτος να ζητήσει την επιστροφή των ενισχύσεων που καταβλήθηκαν κατά τα προηγούμενα δύο έτη σε περίπτωση κλεισίματος μιας επιχείρησης για την οποία υπήρχε υποψήφιος αγοραστής.
 • Υποστήριξη της εξαγοράς των επιχειρήσεων από τους εργαζόμενους. Δημιουργία δικαιώματος προηγούμενης ενημέρωσης των εργαζομένων στις ΜΜΕ επιχειρήσεις (λιγότερο από 250 εργαζόμενοι): ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει για το σχέδιο πώλησης τουλάχιστον δύο μήνες πριν.
 • Μέτρα για τη στήριξη των SCOP (συνεταιριστικές επιχειρήσεις εργαζομένων) κυρίως ως προς τη δημιουργία ενός καθεστώτος εκκίνησης Scop που θα επιτρέπει στους μισθωτούς να συμμετέχουν μειοψηφικά στο κεφάλαιο της επιχείρησης μέχρι και για 7 έτη, χρόνος στον οποίο θα συγκεντρώσουν τους απαραίτητους πόρους για να αποκτήσουν την πλειοψηφία.
 • Εκσυγχρονισμός του συνεταιριστικού δικαίου

Άλλα σημεία του νόμου (ΣΩΜΑΤΕΙΑ/ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ)

 • Μετατροπή της εθελοντικής υπηρεσίας των πολιτών άνω των 25 ετών (διαφορετικό από την πολιτική υπηρεσία των 16-25 ετών), σε εθελοντική προσφορά σε Σύλλογο με συμβάσεις 6-24 μηνών που συνάπτουν αποκλειστικά οι ενώσεις/σωματεία/συνεταιρισμοί. 
 • Εκσυγχρονισμένο θεσμικό πλαίσιο για τα σωματεία/συλλόγους (εξασφάλιση της επιχορήγησης, διευκόλυνση των συγχωνεύσεων κλπ.)
 • Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις ενώσεις και τους συνεταιρισμούς
 • Αναγνώριση του δικαιώματος στους επιχειρηματίες να προσφέρουν 1% του προϋπολογισμού της επιχείρησης ως χορηγία σε έναν οργανισμό (και όχι μόνο, όπως συμβαίνει σήμερα, σε μια ανθρωπιστική οργάνωση αναγνωρισμένης δημόσιας χρησιμότητας)
 • Εξουσιοδότηση, υπό προϋποθέσεις, στις επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, οι οποίες δημιουργήθηκαν ειδικά για αυτόν τον σκοπό να εκδίδουν τοπικά συμπληρωματικά νομίσματα.
 • Νέος ορισμός ευρύτερος απ ότι πριν, για το δίκαιο εμπόριο, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο τις σχέσεις Βορρά-Νότου, αλλά και τις σχέσεις Βορρά-Βορρά.

 

Πηγή  (Η μετάφραση έγινε από το Συνεταιρισμό Γονέων Χαλανδρίου)

Διαβάστε περισσότερα...

Οι συνεταιρισμοί στη Γαλλία

Label-Scop

Στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις (ιδίως αυτές που εγκαταλείπονται από τις αλλοδαπές μητρικές τους) μετατρέπονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους σε «συνεταιριστικές επιχειρήσεις», τις λεγόμενες SCOP - Sociétés coopératives et participatives. Tο 2012 οι SCOP ανέρχονταν σε 2.000 περίπου και απασχολούσαν 42.000 εργαζόμενους. 

Στην ίδια κατεύθυνση, το 2001 θεσπίστηκε στη Γαλλία ειδικός νόμος που προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης ενός νέου τύπου συνεταιριστικής επιχείρησης ονόματι Scic– (κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση συλλογικού συμφέροντος (Société coopérative d'intérêt collectif) η οποία --σε αντίθεση με την SCOP-- έχει την ιδιαιτερότητα ότι συνενώνει όλους τους δρώντες σ ένα σχέδιο με μεγάλη κοινωνική χρησιμότητα. 

Τέλος, παράλληλα με τις SCOP και SCIC λειτουργούν από το 1995 οι Συνεταιρισμοί Δραστηριοτήτων και Απασχόλησης – CAE (Coopérative d'Activités et d ‘ Emploi) όπου μπορούν να εντάσσονται άτομα ως μισθωτοί και στους οποίους παρέχεται η διοικητική, λογιστική και γενικότερα τεχνογνωσία μιας CAE προκειμένου να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. 
Το παρακάτω 3λεπτο βίντεο, παραγωγής του Δικτύου των SCOP, εξηγεί με απλά λόγια τις τρεις αυτές μορφές συνεταιρισμών στη Γαλλία. Η προσαρμογή των υπότιτλων στα ελληνικά έγινε από το Συνεταιρισμό Γονέων Χαλανδρίου. 

Πηγές πληροφοριών
1. www.lesscop.org
2. Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία – Τάκης Νικολόπουλος, Δημήτρης Καπογιάννης – 2η έκδοση – ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

 lescop

Διαβάστε περισσότερα...

Co-opoly : ένα συνεταιριστικό επιτραπέζιο παιχνίδι

Το Co - opoly είναι ένα επιτραπέζιο που δίνει μία εκδοχή για το πώς θα μπορούσε να ήταν το γνωστό παιχνίδι monopoly εάν ο στόχος της νίκης για τον κάθε παίχτη άλλαζε και γινόταν ο στόχος της νίκης όλων. Εάν η ανάγκη απόκτησης χρημάτων και περιουσίας του κάθε παίχτη γινόταν η ανάγκη επιβίωσης του συνόλου. Εάν η μάχη όλων ενάντια σε όλους γινόταν μάχη του συνεταιρισμού των παιχτών ενάντια στον τραπεζίτη. Προκειμένου να επιβιώσουν ως άτομα και να αγωνιστούν για την επιτυχία του συνεταιρισμού τους, οι παίκτες κάνουν δύσκολες επιλογές όσον αφορά μεγάλες και μικρές προκλήσεις βάζοντας τις ικανότητες ομαδικής εργασίας τους σε δοκιμασία.


Πρόκειται για ένα συναρπαστικό παιχνίδι δεξιοτήτων και αλληλεγγύης, όπου ή όλοι κερδίζουν ή όλοι χάνουν. Το κρίσιμο σημείο είναι αν οι τράπεζα θα εξακολουθεί να κυριαρχεί στη ζωή των παικτών, ή αυτοί θα απελευθερωθούν από τα δεσμά της και θα αναλάβουν τον έλεγχο της προσπάθειάς τους για μια πραγματικά δημοκρατική και συνεργατική οικονομία στην κοινότητά τους.


Σημ του sinetairismos.gr: το παιχνίδι αποτελεί μία πρωτότυπη ιδέα της ομάδας the toolbox for education and social action - http://toolboxfored.org/. Είμαστε σε διαδικασία παραγγελίας για να διαπιστώσουμε πραγματικά αν είναι το παιχνίδι τόσο ενδιαφέρον όσο δείχνει. Εκτός από τις ΗΠΑ το παιχνίδι κυκλοφορεί σε Ην. Βασίλειο και Γαλλία. 

Διαβάστε περισσότερα...

Οι συνεταιρισμοί στον Παγκόσμιο Χάρτη

Το Συνεργατικό – Συνεταιριστικό Κίνημα συγκεντρώνει σήμερα πάνω από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους σε όλο τον κόσμο .

Τα Ηνωμένα Έθνη το 1994 εκτιμούσαν ότι το βιοτικό επίπεδο περίπου 3 δισεκατομμυρίων άνθρωπων, ή το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού - εξαρτάται από συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο στις κοινότητές τους .

Παρακάτω παρατίθενται μία σειρά ενδεικτικών στοιχείων και στατιστικών που αναδεικνύουν το μέγεθος που διεθνώς έχει η συνεταιριστική πρακτική .

Στη Γαλλία, υπάρχουν 21.000 συνεταιρισμοί που παρέχουν πάνω από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας, που αντιπροσωπεύουν το 3,5% του ενεργού πληθυσμού . Πηγή: Coop FR, Top 100 des Entreprises συνεταιρισμών et πανόραμα sectoriel, 2010 .

Στην Κένυα, το 63% του πληθυσμού αντλεί τα προς το ζην από τους συνεταιρισμούς. Περίπου 250.000 Κενυάτες απασχολούνται ή κερδίζουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους από συνεταιρισμούς . Πηγή : ILO , 2009 .

Στην Κολομβία, το συνεταιριστικό κίνημα παρέχει 137.888 θέσεις εργασίας μέσω της άμεσης απασχόλησης και επιπλέον 559.118 θέσεις εργασίας σε εργαζόμενους – μέλη συνεργατικών πρωτοβουλιών - παρέχοντας 3,65% του συνόλου των θέσεων εργασίας στη χώρα . Πηγή : CONFECOOP .

Στην Ινδονησία, οι συνεταιρισμοί παρέχουν θέσεις εργασίας σε 288.589 άτομα. Πηγή : Υπουργείο Co -operative & ΜΜΕ, Ινδονησία, 2004 .

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 30.000 συνεταιρισμοί παρέχουν περισσότερες από 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Πηγή: http://www.ncba.coop/ncba/about-co-ops/research-economic-impact.

Στη Δανία, οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί το 2007 εξυπηρετούσαν το 36,4% των καταναλωτών στο λιανικό εμπόριο . Πηγή : Coop Norden AB Ετήσια Έκθεση 2007 .

Στην Ιαπωνία , οι γεωργικοί συνεταιρισμοί είχαν κέρδη 90 δισεκατομμύρια δολαρίων με το 91% του συνόλου των Ιαπώνων αγροτών να είναι συνεταιρισμένοι. Το 2007 οι ιαπωνικοί καταναλωτικοί συνεταιρισμοί ανέφεραν συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 34.048.000.000 δολαρίων έχοντας το 5,9% του μεριδίου αγοράς τροφίμων. Πηγή: Co-op 2007 Facts & Figures, Japanese Consumers' Co-operative Union.

Στο Μαυρίκιο, στο γεωργικό τομέα, οι συνεταιρισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ζάχαρης, λαχανικών, φρούτων και λουλουδιών καθώς και σε γάλα , κρέας και ψάρια. Σχεδόν το 50% της παραγωγής ζάχαρης που προέρχεται από ζαχαροκάλαμα προκύπτει από παραγωγούς που ομαδοποιούνται σε συνεταιρισμούς . Πηγή : http://www.gov.mu/portal/site/msechisSite/menuitem.d84d44dcb4e8d2efdc08b5b0a0508a0c/

Στην Ακτή του Ελεφαντοστού, συνεταιρισμοί έχουν επενδύσει 26 εκατ. ευρώ στην δημιουργία σχολείων, την κατασκευή αγροτικών δρόμων και την ίδρυση νοσοκομείων το 2002 . Πηγή: ICA, Briefing for NGOs on the Work of the Noncommunicable Diseases and Mental Health Cluster, 2004.
Στη Νέα Ζηλανδία, το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ( ΑΕΠ ) προέρχεται από συνεταιριστικές επιχειρήσεις . Οι συνεταιρισμοί είναι υπεύθυνοι για το 95 %της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και το 95 % των αντίστοιχων εξαγωγών. Πηγή New Zealand Co-operative Association, 2007..

Στην Ουρουγουάη, οι συνεταιρισμοί είναι υπεύθυνοι για το 3% του ΑΕΠ . Παράγουν το 90% της συνολικής παραγωγής γάλακτος, 34% του μελιού, το 30% του σιταριού. Επίσης το 60% της συνεταιριστικής παραγωγής εξάγεται σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο . Πηγή : http://www.aciamericas.coop/Uruguay-movimiento-cooperativo-en

Στον Καναδά, τέσσερις στους δέκα πολίτες είναι μέλη ενός τουλάχιστον συνεταιρισμού. Στο Κεμπέκ, περίπου το 70% του πληθυσμού είναι συνεταιριστικά μέλη, ενώ στο Saskatchewan αντίστοιχα είναι το 56% . Πηγή Co-operative 
Secretariat, Government of Canada.

Στη Μαλαισία, 6.78 εκατομμύρια άνθρωποι ή το 27% του συνολικού πληθυσμού είναι μέλη των συνεταιρισμών. Πηγή Ministry of Entrepreneur and Co-operative Development, Department of Co-operative Development, Malaysia, 
Statistics 31 December 2009.

Στη Νορβηγία από έναν πληθυσμό 4,8 εκατομμυρίων ανθρώπων, τα 2 εκατομμύρια είναι μέλη των συνεταιρισμών. Πηγή: The Co-operative Centre of Norway..

Στην Παραγουάη, 783.000 άτομα ή το 18% του πληθυσμού είναι μέλη των 1.047 συνεταιρισμών. Αυτοί οι συνεταιρισμοί έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ζωή περίπου 6 εκατομμυρίων ανθρώπων. Πηγή: Instituto Nacional de Cooperativismo, 
INCOOP.

Στην Ισπανία, το 2008, το 15% του πληθυσμού, ή 6,7 εκατομμύρια άνθρωποι είναι μέλη ενός συνεταιρισμού . Πηγή CIRIEC, Las grandes cifras de la economía social.

Η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων - μελών συνεταιρισμών είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα 305.600.000 μέλη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 30.000 συνεταιρισμοί στις ΗΠΑ.

Οι επόμενες χώρες βρίσκονται στην Ασία, με την Κίνα πίσω από τις ΗΠΑ με 160.800.000 ανθρώπους να είναι μέλη συνεταιρισμών. Ακολουθεί η Ινδία με 97.600.000 μέλη συνεταιρισμών.

Η τέταρτη χώρα σε αριθμό μελών συνεταιρισμών είναι η Ιαπωνία με 75.8 εκατομμύρια συνεταιριστές - υπολογίζεται ότι ένα στα τρία Ιαπωνικά νοικοκυριά είναι μέλη κάποιου συνεταιρισμού - και στη συνέχεια είναι η Ινδονησία με 40,6 εκατ. μεμονωμένα μέλη.

Συνολικά, τέσσερις από τις πέντε χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό συνεταιριστών , βρίσκονται στην Ασία .

Η Γαλλία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα με 32,4 εκ. κατοίκους να είναι μέλη συνεταιρισμών .

Το Ιράν έχει 25,5 εκατομμύρια συνεταιριστές.

Ο Καναδάς ακολουθεί με 18,1 εκατομμύρια συνεταιριστές .

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 11,5 εκατομμύρια συνεταιριστές. 

Η παράθεση των στοιχείων γίνεται με βάση τις πληροφορίες που παραθέτει η ICA – Ιnternational Cooperative Alliance.

Είναι σαφές ότι η πληθώρα των συνεταιρισμών που καταγράφονται είναι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Παρ όλα αυτά είναι αξιοσημείωτο ότι ειδικά στην Ευρώπη οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί καθώς και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί είναι πάνω από 50.000 και συνολικά απασχολούν περίπου πάνω από 1.1 εκ εργαζόμενους σε πληθώρα τομέων δραστηριότητας (από τη βαριά βιομηχανία ως την πρόνοια).

Σημείωση του sinetairismos.gr: Αν υπάρχει μία χρησιμότητα στην ανάγνωση των στοιχείων είναι το προφανές συμπέρασμα ότι η συνεταιριστική πρακτική αποτελεί μία πολύ διαδεδομένη πρακτική ακόμα και εκεί που δεν το περιμένει κανείς με την πρώτη ματιά.

Ζώντας μία αρκετά ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα το χειρότερο που θα μπορούσε κανείς να κάνει είναι είτε να αγνοήσει αυτά τα στοιχεία είτε να πιστέψει ότι ένα copy paste στην Ελλάδα του 2013 θα ήταν αρκετό και επαρκές για να «αλλάξει» την θλιβερή πραγματικότητα που ζούμε. Σε κάθε περίπτωση η οργανωμένη συζήτηση για τα ζητήματα της κοινωνικής οικονομίας και της αλληλέγγυας δράσης δια μέσου της οικονομικής δραστηριότητας είναι κάτι το απαραίτητο. Ελπίζουμε οι αναφερθείσες πληροφορίες να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, βοηθώντας στο άνοιγμα της συζήτησης.

Διαβάστε περισσότερα...

Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων

296770 165331946891261 687502375 nΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ είναι αυτοδιαχειριζόμενο εγχείρημα στο χώρο του βιβλίου. Παρότι είναι τύποις μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση λειτουργεί αντιιεραρχικά, χωρίς διευθύνοντες και διευθυνόμενους, αποφασίζει –στο πνεύμα της συναίνεσης– συλλογικά και δεν αποσκοπεί, φυσικά, στο κέρδος και στον πλουτισμό των μελών της αλλά στον ισότιμο και αξιοπρεπή βιοπορισμό τους.

Περισσότερα στο http://ekdoseisynadelfwn.wordpress.com/

 

Διαβάστε περισσότερα...

ΚΟΙΝΣΕΠ Μυγδονία

7622734 origH Μυγδονία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι Συνεταιριστική Επιχείρηση συλλογικού και παραγωγικού σκοπού εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας από τον Αύγουστο του 2012. Στόχο έχει την επιδίωξη συλλογικού οφέλους και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης της αγροτικής ανάπτυξης.

Περισσότερα στο http://www.ksemygdonia.com/

Διαβάστε περισσότερα...

To Καστρί

Ο συνεταιρισμός «το Καστρί», στη Σύρο, αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους γυναικείους συνεταιρισμούς. Ξεκίνησε το 2000 και σήμερα απασχολεί 28 γυναίκες.

Αναδημοσιεύουμε εδώ ένα πρόσφατο άρθρο από το γαλλικό Τύπο που προβάλλει το έργο του Συνεταιρισμού ως καλή πρακτική αντιμετώπισης της κρίσης στην Ελλάδα.Η μετάφραση στα ελληνικά έγινε από το Συνεταιρισμό Γονέων Χαλανδρίου. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στο νησί της Σύρου, στην καρδιά των Κυκλάδων, κάποιες γυναίκες δίνουν μια άλλη εικόνα της Ελλάδας με τα έξι χρόνια ύφεσης και την ανεργία να καταγράφεται στην τιμή ρεκόρ του 27,6%. Για να ανταπεξέλθουν σ αυτή την κατάσταση ενώθηκαν και δημιούργησαν ένα συνεταιρισμό - αντίδοτο στην κρίση. Καθημερινά, είκοσι από αυτές -ως επί το πλείστον χωρίς ειδικές δεξιότητες- μαγειρεύουν παραδοσιακά ελληνικά πιάτα, τα οποία στη συνέχεια τα πουλούν σε ένα εστιατόριο στο κέντρο της πόλης.

Από το 2000, τα έσοδα του συνεταιρισμού επέτρεψαν την αποκατάσταση ενός αρχαίου μοναστηριού της πόλης μέσα στο οποίο εγκαταστάθηκαν οι κουζίνες. Οι ποσότητες που δεν πωλούνται διανέμονται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης του συνεταιρισμού του επέτρεψαν να διατηρήσει τον κύκλο εργασιών του που πλήγηκε από την κρίση. Όπως υπογραμμίζει η κα Άννα Δαρζέντα, πρόεδρος του Συνεταιρισμού "Το Καστρί" «λόγω της κρίσης, έχουμε πολλά μέλη που ήρθαν να δουλέψουν στο Συνεταιρισμό επειδή οι σύζυγοί τους έχασαν τη δουλειά τους», η οποία προσθέτει ότι «εδώ, οι μισθοί είναι περίπου 20% υψηλότεροι σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα».

Για να αντιμετωπίσει την κρίση, ο συνεταιρισμός εφάρμοσε μια πραγματική εμπορική στρατηγική και εξακολουθεί να προσελκύει κάθε μέρα, πολυάριθμους πελάτες. "Ο Συνεταιρισμός μας έχει προσαρμοστεί στην κατάσταση," διαβεβαιώνει η κα Άννα Δαρζέντα, "για παράδειγμα, έχουμε μειώσει τις τιμές των πιάτων μας, σε κάποια άτομα έχουμε ιδιαίτερη έκπτωση έπειτα από αίτημα των συνδικάτων και έχουμε επίσης θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα πιστωτικής κάρτας και μικρά δώρα για τους πελάτες μας."

Μια στις τέσσερις νέες επιχειρήσεις που δημιουργούνται κάθε χρόνο στην Ε. Ένωση είναι  κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Η CECOP (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών) εκπροσωπεί περίπου 50.000 τέτοιες επιχειρήσεις που απασχολούν 1,4 εκατομμύρια εργαζόμενους και έχουν κύκλο εργασιών ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Σε περιόδους κρίσης, επομένως, η δυναμική της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθίσται εξαιρετικά σημαντική. "Η μεγάλη δύναμη των κοινωνικών επιχειρήσεων εστιάζεται στο γεγονός ότι δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τις τράπεζες για τη χρηματοδότησή τους," εξηγεί ο Δρ Ιωάννης Κ. Νασιούλας, μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. "Το δεύτερο πράγμα", συνεχίζει, "είναι ότι το κεφάλαιο τους δεν αποτελείται κατ 'ανάγκη μόνο από τα χρήματα», "Το τρίτο στοιχείο είναι ότι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι πολύ ευέλικτες σε τοπικό επίπεδο."

Η Κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι επομένως ένας από τους μοχλούς που θα μπορούσε να βοηθήσει την Ελλάδα να βγει από την κρίση. Εξάλλου ο τομέας αυτός εμφανίζει μεγάλη ανάπτυξη. "Συνολικά, το μερίδιο του ΑΕΠ των συνεταιρισμών στην Ελλάδα, "σημειώνει ο Δρ Ιωάννης Κ. Νασιούλας, "ανέρχεται περίπου σε "1,5 δισ ευρώ". Στην πραγματικότητα, "αυξάνεται όσο το εθνικό ΑΕΠ μειώνεται λόγω της κρίσης. "

Όμως, η τελευταία λέξη έρχεται από την Πρόεδρο του συνεταιρισμού "το Καστρί" κα Άννα Δαρζέντα που μας δίνει τα κλειδιά της επιτυχίας του. "Αγαπάμε αυτό που κάνουμε, δίνουμε έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων και δεν το βάζουμε κάτω με την πρώτη δυσκολία!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εάν θέλετε να διαβάστε το πρωτότυπο άρθρο στα γαλλικά και να δείτε το εξαιρετικό βίντεο για "το Καστρί", κάντε κλικ στην εικόνα. 

to kastri


Διαβάστε περισσότερα...

Τι ΔΕΝ είναι κοινωνική οικονομία

ΑΝ από την μία είναι σχετικά δύσκολο να προσδιοριστεί με απόλυτο τρόπο ποιες πρωτοβουλίες ανθρώπων αποτελούν τμήμα αυτού που λέγεται κοινωνική οικονομία από την άλλη είναι σχετικά πιο εύκολο να διατυπωθούν μία σειρά παραδείγματα για το τι δεν είναι κοινωνική οικονομία.

Το ζήτημα αυτό έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα στην περίπτωση της Ελλάδας καθώς η ανάδειξη από τα mediaτου όρου, πολλές φορές συνοδεύεται από αναφορά σε επιχειρηματικές ή φιλανθρωπικές πρακτικές που δεν έχουν σχέση με την κοινωνική οικονομία.

Κωδικοποιώντας τα ανωτέρω μπορούμε να πούμε ότι κοινωνική οικονομία ΔΕΝ είναι:

Διαβάστε περισσότερα...

Τι είναι κοινωνική οικονομία με βάση την ουσία

Ardelaine, Suma, Blagoev, Trafilcoop, Ceralep, Almarina, Usis, M - ry, CNS, Modragon. Άγνωστες λέξεις για την Ελλάδα που θυμίζουν φάρμακα. Δεν είναι όμως.

Τα ονόματα αυτά είναι τμήμα μίας αλυσίδας πρακτικών αυτοδιαχείρισης  και συνεργασίας ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη, που συνεταιριζόμενοι μεταξύ τους επιχείρησαν να σώσουν τις δουλειές τους, τον τόπο τους, τα παιδιά τους. Είναι τμήμα των 50.000 συνεταιρισμών που υπάρχουν αυτή την στιγμή στην Ευρώπη. Τμήμα του 1.4 εκατομμυρίων ανθρώπων που εργάζονται σε τέτοια εγχειρήματα.

Διαβάστε περισσότερα...
Orange Blue Green